PONTENG SEKOLAH
     Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Sejak akhir-akhir ini masalah ini telah sampai ke peringkat yang agak serius. Pihak media juga sering menyiarkan berita tentang masalah ini sehingga pada masa ini pihak guru serta ibu bapa berasa sesuatu tindakan yang tegas perlu dilakukan segera sebelum gejala negatif ini sampai ke peringkat yang lebih kronik lagi. Menurut laporan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, peratus pelajar yang terbabit dengan gejala ponteng didapati semakin meningkat dari masa ke semasa terutama bagi sekolah-sekolah di kawasan bandar. Gejala ponteng  mungkin dianggap kurang memberi impak kepada tercetusnya permasalahan dalam kalangan pelajar pada masa kini. Tanpa disedari, gejala inilah yang akan menjadi titik tolak kepada permasalahan yang lebih besar seperti gangterisme, dadah, mat rempit, ragut serta aktiviti-aktiviti tidak bermoral. Masalah ini berlaku tidak kira samada di bandar atau luar bandar, sekolah biasa ataupun sekolah berasrama penuh. Ini kerana, sikap para pelajar sekarang kebanyakannya menjangkau fikiran kita.
      Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Selain dari itu, ponteng juga merujuk kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada salah satu kelas, beberapa kelas ataupun kesemua kelas dalam satu-satu hari. 
     Terdapat beberapa faktor berlakunya gejala ponteng sekolah. Faktor utama berlakunya gejala ponteng sekolah ini ialah masalah keluarga. Pada zaman yang serba moden ini, kebanyakan ibu bapa leka bekerja mencari wang sehingga mengabaikan tanggungjawab utama mereka terhadap anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak berasa diabaikan serta tidak disayangi lagi oleh ibu bapa mereka. Masalah ini membawa kesan buruk sehingga memberikan tekanan emosi kepada anak-anak. Apabila masalah ini membebani mereka, konsentrasi terhadap akademik semakin menurun dan tidak minat lagi untuk belajar. Pelajar beranggapan dengan ponteng sekolah dan melepak dapat melupakan masalah yang sedang dihadapi.
    Faktor persekitaran turut mempengaruhi para pelajar kita dalam melakukan ponteng sekolah. Jika kita lihat dipersekitaran kita, kemudahan‑ kemudahan untuk berhibur terlalu banyak bukan sahaja ratusan malahan mungkin ribuan pusat‑pusat hiburan seperti pusat permainan video, pusat permainan snooker, kafe-kafe siber dan pusat membeli-belah. Kadang-kala kita  dapat lihat terdapat pusat membeli belah yang didirikan berdekatan dengan sekolah. Ini menyebabkan pelajar lebih mudah untuk lari dari sekolah dan merayau-rayau di pusat membeli-belah. Kurang berminat terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan alasan kenapa pelajar ponteng sekolah. Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi kandungan sukatan pelajaran yang banyak memberikan tumpuan kepada peperiksaan dan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang tidak menarik juga menjadi punca pelajar kurang berminat untuk ke sekolah.
         Dalam mengatasi masalah ini, ibu bapa haruslah sentiasa mengambil berat dan memberi perhatian kepada anak-anak supaya mereka dapat berkomunikasi bersama dan mengetahui keadaan anak mereka. Pihak sekolah pula perlu memainkan peranan yang penting, dimana guru-guru haruslah mengubahkan cara pengajaran dan pembelajaran ataupun menambahkan sedikit hiburan supaya pelajar tidak dapat berasa bosan dan mereka dapat menikmati keseronokan dalam pelajaran. 
   Kesimpulannya, sekiranya semua pihak dapat bekerjasama dan bersama-sama menghadapi masalah ponteng sekolah ini, saya percaya bahawa kes ponteng sekolah dapat dihadapi dengan efektif dan peratusan berlakunya kes ini akan semakin berkurang. Dalam masa yang sama, orang yang berjaya dalam masyarakat akan turut bertambah, negara kita dapat dimajukan dan kita dapat mencapai Wawasan 2020 dengan lancar.

 Ananlisis Teori: Isu ponteng sekolah ini boleh dikategorikan berdasarkan perspektif Teori Fungsianalisme.

            Teori fungsiomnnalisme dipelopori oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim (Mohd Salleh lebar, 1998). Mengikut teori ini, masyarakat berkembang dengan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan masa, Perubahan ini berlaku secara beransur-ansur. Ini menunjukkan bahawa teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada perkembangan masyarakat. Masyarakat selalunya dianggap seperti tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi tersendiri. Di dalam sesuatu masyarakat juga mempunyai sesuatu kefahaman kepada proses intergarsi sosial adalah hasil daripada persetujuan ahli.

             Selain itu,  Teori fungsionalisme turut menyatakan bahawa struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989: 9) telah merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu  stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti merupakan kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauhmana masyarakat dapat dikekalkan. Harmoni menunjukkan bagaimana semua bahagian atau struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Manakala, evolusi menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan.

Justeru, perkaitannya dapat dilihat dimana ibu bapa merupakan faktor penting dalam keutuhan sesebuah keluarga. Kegagalan ibu-bapa dalam menguruskan keharmonian hidup keluarga akan memberikan kesan yang besar kepada terhadap anak-anak. Dalam sesebuah keluarga yang mempunyai ibu-bapa yang bersikap realistik dan memetingkan kebendaan, anak-anak biasanya dipinggirkan  dan kasih sayang yang sepenuhnya tidak diberikan. Masalah ponteng sekolah ini adalah selari dengan teori fungsionalisme yang mana ibu bapa tidak menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Ibu bapa yang gagal menunaikan peranan mereka dalam entiti masyarakat menyebabkan wujudnya gangguan dan ketidakseimbangan masyarakat.

Untuk maklumat tambahan:
http://eprints.utm.my/3961/2/AziziYahaya_ponteng.pdf

http://nowieyieda.wordpress.com/kandungan/punca-punca-berlakunya-ponteng-sekolah/ 
http://images.anisaharbain.multiply.multiplycontent.com/journal/item/4/Tajuk-Gejala-Ponteng-Di-Kalangan-Pelajar-Sekolah?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem      


                                                                                                                                                                                                  

No comments:

Post a Comment