Wednesday, 29 August 2012

Selayang Pandang

CABARAN MENDIDIK DAN MENDISIPLIN PELAJAR ALAF 21

Cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang cukup terkenal yang berbunyi;

Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa
Segalanya dimulakan oleh seorang guru
Biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca

Sajak ini tentunya sudah biasa kita baca malah sering dideklamasikan setiap kali Sambutan Hari Guru diadakan pada 16 Mei setiap tahun. Sajak yang dihasilkan oleh Allahyarham Datuk Usman Awang, pasti membuatkan setiap insan yang bergelar guru terasa dihargai. Namun apakah perasaan guru apabila membaca baris-baris terakhir sajak yang diambil daripada artikel “ Pejuang dan Pengisi Kemerdekaan” yang ditulis oleh Mohd Yusri Ibrahim ( Majalah Ehwal Pendidikan, Ogos 2007) yang berbunyi;

Jika hari ini siapa saja perosak bangsa;
Bermula dengan kegagalan guru kita
Cuai mengasuh generasi muda


Penulis yakin sajak ini bisa menguris hati seorang guru. Kalaupun tidak terpalit luka mungkin wujud juga sedikit rasa tersinggung mahupun kecewa lantaran dikatakan gurulah menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu, ramai yang mengakui bahawa ‘dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa’, namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak ‘menjadi’. 

Dr Novandri Hasan Basri dalam tulisannya “Buli Dan Masalah Sosial Pelajar : Satu Penyelesaian” menyatakan bahawa dahulu masyarakat memandang tinggi terhadap guru-guru sekolah. Guru-guru ketika itu dianggap sangat istimewa kerana mereka mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika itu, ilmu pelajaran adalah hak eksklusif guru-guru. Segala teknik pengajaran, buah fikiran guru-guru ataupun cara mereka menghukum pelajar-pelajar diterima baik oleh ibubapa. Mereka percaya bahawa guru-guru melakukannya supaya anak-anak mereka akan menjadi lebih pandai. Secara tidak langsung, pengiktirafan tinggi masyarakat ini akan menyebabkan mereka menjadi lebih bersemangat dan bangga menjadi seorang guru. 

Yusri Abdul Malek dalam artikelnya “Displin Pelajar Bermula di Rumah” pula menegaskan pula bahawa pada zaman dulu guru dihormati dan rotan ialah senjata utama mendisiplin pelajar tetapi kini semua itu tidak dianggap relevan lagi. Tegas beliau, kebanyakan ibu bapa yang berkerjaya dan bergaji besar serta berasal dari kampung bagaikan lupa peranan guru yang membantu kejayaan mereka hanya kerana anak mereka dirotan kerana kesalahan disiplin. Sebaliknya, mereka bertindak datang ke sekolah dan menyalahkan guru yang terbabit merotan anaknya. Hal ini sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita.Terlalu banyak campur tangan dan akhirnya guru tiada kebebasan untuk bertindak menyebabkan masalah disiplin tiada noktah. (Harian Metro, 25 Mei 2006)

Penerangan lebih lanjut sila layari laman web dibawah

Friday, 27 July 2012

Pengenalan Masalah DisiplinDi Malaysia, pembangunan modal insan diberi penekanan. Ini dapat dibuktikan di dalam  Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, yang menjadi Akta Pelajaran 1961, Jawatankuasa Kabinet 1979, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988, dimana “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilkan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.

Pembangunan modal insan berminda kelas pertama merupakan misi nasional yang digerakkan untuk mencapai Wawasan 2020. Modal insan merujuk kepada usaha berterusan secara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengentahuan, modal intelektual serta pengamalan nilai etika dan moral yang tinggi seperti yang ditermaktub dalam Pelan Integreti Nasional(PIN).

“ Dalam usaha membangunkan modal insan, KPM akan memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar. KPM akan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin pelajar serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan.” (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006: 32)

Namun, mengikut rekod kementerian 111,484 pelajar atau 72,557 pelajar sekolah menengah dan 38,927 murid sekolah rendah dikesan terbabit pelbagai salah laku disiplin pada 2010. Katanya, antara kes salah laku disiplin yang sering dilakukan pelajar terbabit termasuk jenayah (17,595 kes), ponteng sekolah (19,545 kes), berlaku kurang sopan (18,346 kes), kekemasan diri (21,384 kes), tidak mementingkan masa (17,808 kes), kelucahan (3,031 kes), vendalisme (5,212 kes) dan kenakalan (8,563 kes). Masalah disiplin dipandang sebagai satu masalah yang serius dalam bidang pendidikan kerana masalah disiplin ini menjadi penyebab utama pembabitan seseorang pelajar dalam pelbagai kegiatan berunsur negative seperti penagihan dadah, minuman keras, samseng, seks bebas, buli dan judi. (sumber: Berita Harian Online: 28 Disember 2010).

Namun sejauh manakah kita memberi perhatian dan mengambil berat isu ini samada sebagai seorang guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat?. Dari situ kita dapat timbulkan satu persoalan, mengapa isu disiplin ini sering diutarakan dan kenapa masalah disiplin ini masih lagi berleluasa dari semasa ke semasa? Setakat mana isu masalah disiplin ini, bertepatan dengan matlamat Falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan insan yang berakhlak mulia?

Berdasarkan permasalahan ini, kami ingin mengupas dengan lebih mendalam mengenai masalah disiplin yang amat ketara di Negara ini iaitu berkaitan masalah ponteng sekolah,sahsiah pelajar:dulu dan kini, dan rotan.

Thursday, 26 July 2012

SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN

Mengikut SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 : Semua Guru Adalah Guru Disiplin.Maka,masalah disiplin perlulah ditangani bersama-sama oleh guru,ianya bukan lah semata-mata tanggungjawab Guru Disiplin.

 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001

 SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN